EFPIA – Cyprus

EFPIA Περ?στε Αποκ?λυψη Διαφ?νεια?

Ω? μ?λο? τη? Ευρωπα?κ?? Ομοσπονδ?α? Φαρμακευτικ?ν Βιομηχανι?ν και Εν?σεων (EFPIA) , Celgene υποστηρ?ζει και συμμορφ?νεται πλ?ρω? με τον κ?δικα Γνωστοπο?ηση τη? EFPIA για πληρωμ?? προ? επαγγελματ?ε? υγε?α? (επαγγελματ?ε? υγε?α?) και Υγε?α? Οργανισμο? (Τα HCO) . Η συνεργασ?α μα? με την κοιν?τητα τη? υγειονομικ?? περ?θαλψη? ε?ναι ?να σημαντικ? και απαρα?τητο πτυχ? τη? φ?ρνοντα? καινοτ?μων φαρμ?κων στου? ασθενε?? και τη διασφ?λιση τη? καταν?ηση? του ασφαλ? και σωστ? χρ?ση των φαρμ?κων μα? προ? ?φελο? των ασθεν?ν .

2019

Γλ?σσα ?γγραφαEFPIA μεθοδολογ?α?κθεση
ΑΓΓΛΙΚ’?

EFPIA Dokumendid Metoodika Aruanne

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

2018

Γλ?σσα ?γγραφαEFPIA μεθοδολογ?α?κθεση
ΑΓΓΛΙΚ’?

EFPIA Dokumendid Metoodika Aruanne

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

2017

Γλ?σσα ?γγραφαEFPIA μεθοδολογ?α?κθεση
ΑΓΓΛΙΚ’?

EFPIA Dokumendid Metoodika Aruanne

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report