EFPIA – Czech Republic

EFPIA Transparentní zve?ejnění vydaj?

Jako ?len Evropské federace farmaceutického pr?myslu a asociací (EFPIA) Celgene s.r.o. podporuje a je plně v souladu s EFPIA kodexem upravujícím zvě?ejňování plateb zdravotnickym odborník?m (HCPs) a zdravotnickym organizacím(HCOs). Na?e spolupráce se zdravotnickou obcí je d?le?itym a nezbytnym aspektem uvádění inovativních lék? pro pacienty a zaji??uje pochopení bezpe?ného a vhodného pou?ití na?ich lék? ve prospěch pacient?.

Více informací naleznete na adrese aifp.cz

2019

2018

2017